Bejelentkezés

Főoldal

A Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara több évtizedes hagyományokkal rendelkező agrár-felsőoktatási intézmény. A bolognai rendszerben mezőgazdasági mérnöki és vadgazda mérnöki alapképzési, illetve négy felsőoktatási szakképzési (állattenyésztő mérnök, kertészmérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök, mezőgazdasági mérnök) szakokon végzi szakemberek képzését. A fentieken túl kiterjedt posztgraduális képzéssel és szaktanácsadási tevékenységgel látja el a Dél-Alföld agráriumában érintettek továbbképzését.

A Kar kiterjedt nemzetközi kapcsolatai révén számos konzorcium munkájában vett már részt és vesz részt jelenleg is. Koordinátorként vezet egy 21 nemzetközi partnert összefogó TEMPUS projektet, további kettőnek pedig partnerként tagja. A közelmúltban zárultak olyan határon átnyúló együttműködések (CBC, IPA), amelyekben partnerként, illetve koordinátorként vettünk részt. 2013 májusában tette közzé a QS Ranking a világ egyetemeinek legfrissebb rangsorát, amelyben a Szegedi Tudományegyetem mező- és erdőgazdálkodás területén bekerült a világ 200 legjobb egyeteme közé.

A Kar mindig kiemelten kezelte a tehetséges középiskolások felkarolását és folyton kereste annak lehetőségeit. Néhány évvel ezelőtt ennek jegyében indítottuk útjára „Gazdálkodj okosan” elnevezésű középiskolai tehetséggondozó programunkat. A pályázó középiskolai tanulóknak saját vizsgálataik alapján egy esszét kell készíteniük a felhívásban megadott témakörök valamelyikében. A beérkezett pályaműveket előre meghatározott és nyilvános szempontrendszer szerint szakmai zsűri bírálja, és a legjobbakat rangsorolja. A legeredményesebb pályázók a Kar akkreditált nyelvvizsga központjában megszerezhető ingyenes nyelvvizsgázási lehetőséget, az első három helyezett pedig ösztöndíjat nyer.

A „Gazdálkodj okosan” programon keresztül eddig közel egy tucat hallgató került be a Karra és nyert ingyenes nyelvvizsga lehetőséget, illetve ösztöndíjat. A tehetséggondozás a bekerült középiskolásokat végig követheti egész hallgatói pályafutásuk során. Többen a programban résztvevő középiskolások közül a Kar hallgatójaként már részt vettek, illetve részt vesznek a tudományos diákköri mozgalomban, van olyan, aki az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára is továbbjutott és ott szép eredményeket ért el.

2013-ban a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara a „Mezőgazdaság – vidék – természet – környezet interakciói” pályázat keretében sikeres beiskolázási és vendégtanári programokat valósított meg, illetve megszervezte a „Gazdálkodj okosan!” szakmai vetélkedőt a mezőgazdaság, az erdő- és vadgazdálkodás, a természet- és környezetvédelem, valamint a vidékfejlesztés jegyében, amelyen több mint 80, az agrárium iránt érdeklődő középiskolai tanuló vett részt.

A tehetséggondozó program célja, hogy felismerjük azokat a középiskolás tehetségeket, akik a mező- és vadgazdálkodás iránt elkötelezettek és valamely területen kiemelkedő adottságaik vannak. A program működtetése során azt tapasztaltuk, hogy felismerhető a tehetséges tanuló, aki rendszerint másképpen gondolkodik, más irányból is megközelíti ugyanazt a kérdést vagy problémát, másképpen értékel, más összefüggéseket keres, mint átlagos (kevésbé tehetséges) társai.

 

NTP-TÚP-13-0013